برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

خانم دکتر  رقیه سکویی

سمت: کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

آدرس: جاده سلماس- خیابان شهید قلی پور- معاونت غذا ودارو -مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تلفن: 044-32772023

نمابر: 044- 32229059

تنظیمات قالب