برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاون پژوهشی مرکز: دکتر سکینه نوری سعیدلو

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

درجه علمی: دانشیار

بخش مربوطه: مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی

ایمیل: saeedlou2003@yahoo.com

مشاهده رزومه: https://isid.research.ac.ir/Sakineh_Nourisaeidlou

آدرس پستی: ارومیه، ابتدای جاده سلماس، خیابان شهید دکتر قلی پور، معاوتت غذا و دارو، مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، صندوق پستی: 83786-57176

پست الکترونیک: nourisaeidlou_s@umsu.ac.ir

تلفن: 04432766825

نمابر: 04432229059

تنظیمات قالب