برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی

مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

استان آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی در همسایگی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان (نخجوان) قرار گرفته است. همچنین با توجه به قرار گرفتن کشور جمهوری اسلامی ایران در نقطه استراتژیک خاورمیانه و همسایگی با  تعداد کثیری از کشورهای اسلامی از یکطرف و قرابت فرهنگی و اجتماعی و رشد و تعالی بی نظیر علوم مختلف در کشور جذابیت دانشگاههای ایران را برای مقصد بسیاری از دانشجویان مسلمان دیگر کشورها دو چندان نموده است.  بلحاظ توسعه روزافزون صنایع کشاورزی و برخورداری از پتانسیل بلقوه و هیت علمی مجرب در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، بعنوان یکی از پیشگامان تحقیقات و پژوهش در زمینه غذا و علوم تغذیه با دورنمای ارتقاء سلامت جامعه و تربیت دانشجویان محقق علوم تغذیه و سلامت مواد غذایی از سال 1387 رسما فعالیت خود را آغاز نموده است.

 کادر علمی مرکز

مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از اعضا هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت با تشکیل شورای پژوهشی مرکز متشکل از اساتید زبده و صاحب نام در رشته های مختلف علوم پایه و بالینی پزشکی از جمله علوم تغذیه، بیوشیمی بالینی، پزشکی اجتماعی، میکروب شناسی پزشکی، سم شناسی، بهداشت مواد غذایی و فارماکولوژی ، آمار، اپیدمیولوژی و ... هدایت و راهنمایی و تصویب  با حمایتهای مادی و نظریه های کارشناسی پروژه های تحقیقاتی در زمینه های علوم تغذیه با گرایشهای مختلف از جمله  تغذیه جامعه نگر،  رژیم درمانی و علوم صنایع غذایی را تا کنون بر عهده داشته است.

تنظیمات قالب