برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس مرکز تحقیقات : ارومیه، ابتدای جاده سلماس، خیابان شهید قلی‌پور، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی، مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی

کد پستی: 5717683786

تلفن: 04432766825 و 04432240645

نمابر:  04432229059

E.mail: FBSRC@UMSU.AC.IR, Email: alizadeh.m@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب