برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

تاریخچه مرکز :
به استناد رای صادره در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 1387/8/25 با تاسیس مرکز تحقیقات موافقت اصولی و در مورخ 1392/1/24 موافقت قطعی به عمل آمد این مرکز تحقیقات یک دانش آموخته دکتری پزوهشی در کارنامه خود دارد و همچنین دارای ساختار تشکیلاتی مصوب میباشد و نیروهای هیات علمی پزوهشی جذب شده با اعضای موسس مرکز تحقیقات همکاری موثری دارند.
این مرکز تحقیقات به عنوان یک مرکز پژوهشی علمی در راستای ارتقای امنیت غذایی و تغذیه سالم، در جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و بیماری ها به امر تحقیق و پژوهش می پردازد و رسالت اصلی آن رسیدن به قله های بالاتر علمی که بتواند همسو با پیشرفت های علمی کشور که در نقشه جامع علمی کشور برای 20 سال آینده تدوین گردیده گام های موثر بردارد.
لذا با توجه به ضرورت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی وآشامیدنی هماهنگی با سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با همکاری اعضاء محترم مرکز تحقیقات اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی (استراتژیک) برای این مرکز گردید.

تنظیمات قالب