برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه ها و فعالیت ها


-
برگزاری کارگاه ها و سمینارها برای بهبود کیفیت تحقیقات مثل کارگاههای روش تحقیق، پروپوزال نویسی و مقاله نویسی
-
تشویق هیات علمی دانشگاه برای اجرا یا همکاری در طرح های تحقیقاتی مرتبط با ایمنی غذا و آشامیدنی ها
-
حمایت از محققان جوانی که تمایل به تحقیق در زمینه ی ایمنی غذاها و آشامیدنیها دارند
-
آموزش عمومی، برگزاری سخنرانی ها و همکاری با رسانه ها
-
تربیت دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور
-
حمایت از پایان نامه های دانشجویان
-
تدوین اولویت های پژوهشی در زمینه ی ایمنی غذاها و آشامیدنی ها در استان آذربایجان غربی
-
طراحی و نشر مجلات تخصصی
-
آگاه نمودن جامعه از آخرین یافته های علمی
-
اجرای طرح های تحقیقاتی
-
ایده پردازی و اجرای آنها در تولید غذاها و نوشیدنیهای سالم
-
تحقیق در ایمنی افزودنی ها و مکمل هالی غذایی
-
ایده پردازی در مورد شیوه های کاهش سموم طبیعی در غذاها
-
برگزاری کارگاه برای بهبود کیفیت غذاها و آشامیدنی ها
-
تحقیق در مورد تقلبات غذایی
-
تحقیق و برگزاری کارگاه در مدیریت آلوده کننده های شیمیایی، بقایای دارویی، هورمونهای حیوانی و فلزات سنگین در غذاها
-
تحقیقات نانوتکنولوژی در مورد غذاها و آشامیدنیها

تنظیمات قالب