برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

این مرکز تحقیقات به عنوان یک مرکز پژوهشی علمی در راستای ارتقای امنیت غذایی و تغذیه سالم، در جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و بیماری ها به امر تحقیق و پژوهش می پردازد و رسالت اصلی آن رسیدن به قله های بالاتر علمی که بتواند همسو با پیشرفت های علمی کشور که در نقشه جامع علمی کشور برای 20 سال آینده تدوین گردیده گام های موثر بردارد. لذا با توجه به ضرورت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی وآشامیدنی هماهنگی با سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با همکاری اعضاء محترم مرکز تحقیقات اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی (استراتژیک) برای این مرکز گردید.

رسالت اصلی

دورنما: مبدل شدن به یک مرکز تحقیقات معتبر در شمال غرب کشور که هدایت تحقیقات کاربردی در امر امنیت و سلامت مواد غذایی را ایفا کند.

رسالت: رسالت اصلی این مرکز ارتقاء امنیت و سلامت مواد غذایی بوده که با ارتقاء سطح آموزشی، پژوهشی و درمانی در رشته های مرتبط با بهداشت مواد غذایی و تغذیه برای رسیدن به افق های ترسیم شده در برنامه توسعه علمی 20 ساله کشور در منطقه و بر اساس شئونات انسانی، اخلاقی، اسلامی میسر خواهد بود.

 

ماموریت ها

- آموزش جامعه پزشکی و توانمند سازی گروه های علمی به خصوص محققین و کارشناسان مرکز

- طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی

- افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی

- افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی

-بکارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقاء کیفیت خدمات برای سلامت جامعه

-اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب در جهت سلامت جامعه

- افزایش دانش بهداشت غذایی جامعه

- تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر در فیلدهای مختلف علوم تغذیه

- تشویق و ترغیب محققین علوم تغذیه و تسهیل پروژه های تحقیقاتی آنان

-ارائه نتایج پژوهش ها و راهکارهای اصلاحی به مراکز تولید و نظارت کننده مواد غذایی جهت بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی

 

دریافت کنندگان خدمات :

- جامعه پزشکی کل کشور

- انجمن های علمی و پژوهشی منطقه ای، کشوری

- معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

- معاونت بهداشتی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

-مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و غیردانشگاهی

- دانشجویان

- عموم مردم

- تولید، عرضه و نظارت کننده گان بر مواد غذایی

 

نیازها

- توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش

- اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی به خصوص در جهت سلامت افراد جامعه

- بازآموزی درسطوح مختلف

- همکاری های علمی و تحقیقاتی

- تامین فضای فیزیکی مرکزی با پرسنل توانمند در امر پژوهش

- تامین تجهیزات مورد نیاز

 

اهداف

- تولید دانش جدید در جهت ارتقاء امنیت مواد غذایی و سلامت افراد جامعه

- ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

- ارتقاء دانش سلامتی و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی

- ارتقاء توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات

- بومی سازی تحقیقات کشوری در جهت حل مشکلات واقعی جامعه به خصوص در استان

- انتشار نشریه علمی تخصصی و چاپ مقالات

تنظیمات قالب