برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
دفاع از پروپوزال خانم فاطمه زارع نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی جناب آقای دکتر سعید قوام زاده در خصوص اپی لپسی
دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال خانم فاطمه زارع نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی جناب آقای دکتر سعید قوام زاده در خصوص اپی لپسی

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد خانم فاطمه زارع نژاد به راهنمایی دکتر سعید قوام زاده با عنوان "بررسی وضعیت تغذیه ای، دریافت غذایی و سطح سرمی برخی ریز مغذی­ها و درشت مغذی­ها در کودکان مبتلا به اپی لپسی در مقایسه با جامعه سالم"

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی و دکتر نیما شیخ بیگلو با عنوان " سنتز سامانه نانولیپوزومی حاوی عصاره گیاه بومادران "
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی و دکتر نیما شیخ بیگلو با عنوان " سنتز سامانه نانولیپوزومی حاوی عصاره گیاه بومادران "

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برای بررسی طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی و دکتر نیما شیخ بیگلو با عنوان " سنتز سامانه نانولیپوزومی حاوی عصاره گیاه بومادران "

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " طراحی نانوامولسیون محافظ سیستم قلبی-عروقی حاوی ترکیبات زیست فعال استخراج شده با تکنیک سیال فوق بحرانی  "
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " طراحی نانوامولسیون محافظ سیستم قلبی-عروقی حاوی ترکیبات زیست فعال استخراج شده با تکنیک سیال فوق بحرانی "

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برای بررسی طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " طراحی نانوامولسیون محافظ سیستم قلبی-عروقی حاوی ترکیبات زیست فعال استخراج شده با تکنیک سیال فوق بحرانی "

دفاع از طرح تحقیقاتی دکتر محمد یوسفی و دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی  با عنوان " بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال گیاه  پیچک صحرایی  "
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی دکتر محمد یوسفی و دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی با عنوان " بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال گیاه پیچک صحرایی "

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی طرح تحقیقاتی دکتر محمد یوسفی و دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی با عنوان " بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال گیاه پیچک صحرایی "

دفاع از طرح تحقیقاتی خانم دکتر سوانا دانغیان و خانم دکتر لیدا لطف اللهی با عنوان " مطالعه بالینی جهت تولید محصول فراسودمند شیر حاوی شیره انگور برای بهبود علائم اختلالات گوارشی در بیماران مبتلا به عدم تحمل لاکتوز "
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی خانم دکتر سوانا دانغیان و خانم دکتر لیدا لطف اللهی با عنوان " مطالعه بالینی جهت تولید محصول فراسودمند شیر حاوی شیره انگور برای بهبود علائم اختلالات گوارشی در بیماران مبتلا به عدم تحمل لاکتوز "

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برای بررسی طرح تحقیقاتی خانم دکتر سوانا دانغیان و خانم دکتر لیدا لطف اللهی با عنوان " مطالعه بالینی جهت تولید محصول فراسودمند شیر حاوی شیره انگور برای بهبود علائم اختلالات گوارشی در بیماران مبتلا به عدم تحمل لاکتوز " روز سه شنبه 26 دی 1402 ساعت 8/30 صبح در مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برگزار خواهد شد.

دفاع از پروپوزال خانم آرزو موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی خانم  دکتر سوانا دانغیان با عنوان Fermented Foods, Sarcopenia, Osteoporosis, and Osteosarcopenia: A Narrative Review"
دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال خانم آرزو موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی خانم دکتر سوانا دانغیان با عنوان Fermented Foods, Sarcopenia, Osteoporosis, and Osteosarcopenia: A Narrative Review"

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی پروپوزال خانم آرزو موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی سرکار خانم دکتر سوانا دانغیان با عنوان : " Fermented Foods, Sarcopenia, Osteoporosis, and Osteosarcopenia: A Narrative Review" روز شنبه 23 دی 1402 ساعت 11 صبح در مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برگزار خواهد شد

دفاع از پروپوزال خانم کیانا عنبری دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی جناب آقای دکتر رسول زرین در خصوص ام اس
دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال خانم کیانا عنبری دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی جناب آقای دکتر رسول زرین در خصوص ام اس

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی پروپوزال خانم کیانا عنبری دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه به راهنمایی جناب آقای دکتر رسول زرین با عنوان " بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با شدت علائم، میزان التهاب، تغییرات پلاک های فعال و سطوح استرس اکسیداتیو در بیماران ام اس "

دفاع از طرح تحقیقاتی خانم دکتر رقیه سکویی پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی و آقای دکتر احسان ریخته گر متخصص بیماری های داخلی با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک شیوع  بیماری تب مالت با مصرف محصولات لبنی سنتی عرضه شده در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی خانم دکتر رقیه سکویی پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی و آقای دکتر احسان ریخته گر متخصص بیماری های داخلی با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک شیوع بیماری تب مالت با مصرف محصولات لبنی سنتی عرضه شده در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی جهت بررسی طرح تحقیقاتی خانم دکتر رقیه سکویی پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی و آقای دکتر احسان ریخته گر متخصص بیماری های داخلی با عنوان " بررسی اپیدمیولوژیک شیوع بیماری تب مالت با مصرف محصولات لبنی سنتی عرضه شده در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه "

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " بهینه سازی تیمار پلاسمای سرد بر مبنای ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و مورفولوژی زردآلوی خشک "
دفاع از پروپوزال

دفاع از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " بهینه سازی تیمار پلاسمای سرد بر مبنای ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و مورفولوژی زردآلوی خشک "

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برای بررسی طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد یوسفی با عنوان " بهینه سازی تیمار پلاسمای سرد بر مبنای ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و مورفولوژی زردآلوی خشک " روز چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت 11 صبح در مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی برگزار خواهد شد

تنظیمات قالب