English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

این مرکز تحقیقات به عنوان یک مرکز پژوهشی علمی در راستای ارتقای امنیت غذایی و تغذیه سالم، در جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و بیماری ها به امر تحقیق و پژوهش می پردازد و رسالت اصلی آن رسیدن به قله های  بالاتر علمی که بتواند همسو با پیشرفت های علمی کشور که در نقشه جامع علمی کشور برای 20 سال آینده تدوین گردیده گام های موثر بردارد.

لذا با توجه به ضرورت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی وآشامیدنی هماهنگی با سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با همکاری اعضاء محترم مرکز تحقیقات اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی (استراتژیک) برای این مرکز گردید.

رسالت اصلی

  Vision (دورنما): مبدل شدن به یک مرکز تحقیقات معتبر در شمال غرب کشور که هدایت تحقیقات کاربردی در امر امنیت و سلامت مواد غذایی را ایفا کند.

Mission (رسالت): رسالت اصلی این مرکز ارتقاء امنیت و سلامت مواد غذایی بوده که با ارتقاء سطح آموزشی، پژوهشی و درمانی در رشته های مرتبط با بهداشت مواد غذایی و تغذیه برای رسیدن به افق های ترسیم شده در برنامه توسعه علمی 20 ساله کشور در منطقه و بر اساس شئونات انسانی، اخلاقی، اسلامی میسر خواهد بود.

ماموریت ها

1-           آموزش جامعه پزشکی و توانمند سازی گروه های علمی به خصوص محققین و کارشناسان مرکز

2-           طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی

3-           افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی

4-           افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی

5-           بکارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقاء کیفیت خدمات برای سلامت جامعه

6-           اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب در جهت سلامت جامعه

7-           افزایش دانش بهداشت غذایی جامعه

8-           تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر در فیلدهای مختلف علوم تغذیه

9-           تشویق و ترغیب محققین علوم تغذیه و تسهیل پروژه های تحقیقاتی آنان

10-       ارائه نتایج پژوهش ها و راهکارهای اصلاحی به مراکز تولید و نظارت کننده مواد غذایی جهت بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی

دریافت کنندگان خدمات :

1.      جامعه پزشکی کل کشور

2.      انجمن های علمی و پژوهشی منطقه ای، کشوری

3.      معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

4.      معاونت بهداشتی وزارت بهداشت,  درمان و آموزش پزشکی

5.      مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و غیردانشگاهی

6.      دانشجویان

7.      عموم مردم

8.      تولید، عرضه و نظارت کننده گان بر مواد غذایی

نیازها

1.      توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش

2.      اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی به خصوص در جهت سلامت افراد جامعه

3.      بازآموزی درسطوح مختلف

4.      همکاری های علمی و تحقیقاتی

5.      تامین فضای فیزیکی مرکزی با پرسنل توانمند در امر پژوهش

6.      تامین تجهیزات مورد نیاز

اهداف

1-           تولید دانش جدید در جهت ارتقاء امنیت مواد غذایی و سلامت افراد جامعه

2-           ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

3-           ارتقاء دانش سلامتی و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی

4-           ارتقاء توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات

5-           بومی سازی تحقیقات کشوری در جهت حل مشکلات واقعی جامعه به خصوص در استان

6-           انتشار نشریه علمی تخصصی و چاپ مقالات


نقاط ضعف: (W) Weaknesses

-                      W1: نداشتن بودجه کافی

-                      W2: شبکه کامپیوتری و Web sit مرکز

-                      W3: چارت تشکیلاتی

-                      W4: بانکهای اطلاعاتی

-                      W5: برنامه ریزی راهبردی

-                      W6: ساختار مرکز

-                      W7: منابع مکتوب، مجلات و کتابخانه

-                      W8: تجهیزات کمک آموزشی و پژوهشی

-                      W9: وضعیت روابط عمومی

-                      W10: برنامه جذب نیروی انسانی

-                      W11: تسلط به زبان انگلیسی

-                      W12: تجهیزات

-                      W13: تبلیغات

-                      W14: ارتباط با مشتریان

-                      W15: ارزشیابی عملکردها

-                      W16: گروه های کاری

-                      W17: وسایل حمل و نقل

-                      W18: ساختار هزینه ها

-                      W19: فضای فیزیکی کافی

-                      W20: تنوع قومیتی

-                      W21: اولویت بندی

 

 

نقاط قوت: Strengths (S)

S1: وجود اعضای هیات علمی توانا و کاری و با تجربه در دانشگاه

S2: وجود همکاری مناسب بین گروه های مختلف دانشگاه و روحیه تیمی

S3: انگیزه برای ارتقاء پژوهشی

S4: توانایی تحقیق به خصوص در حوزه مواد غذایی و نقش آن در سلامت افراد جامعه

S5: اطلاعات تخصصی کافی و بروز

S6: وجود نیروی انسانی متخصص کافی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در مرکز

S7: منابع الکترونیکی موجود

S8: وجود محقق فولتایم در مرکز

S9: اساسنامه

S10: همجواری و همکاری با سه کشور همجوار استان به سبب موقعیت جغرافیایی استان

S11: نگرش مثبت مدیران دانشگاه به امر پژوهش و حمایت بیدریغ آنان

S12: تولیدات وسیع کشاورزی در استان و تولید انواع محصولات غذایی مواد غذایی و قطب کنسانتره کشور

فرصت ها: Opportunities (O)

O1: وجود نیروی انسانی در دسترس تحقیقات

O2: شمول اکثریت جامعه

O3: حمایت قانونی از تحقیقات

O4: تکنولوژی و فناوری اطلاعات

O5: سیاست های حمایتی دانشگاه از تحقیقات

O6: وجود گرانت های تحقیقاتی در استان

O7: وجود گرانتهای تحقیقاتی در کشور

O8: وجود گرانت های تحقیقاتی در جهان (بین المللی)

O9: رابطه همکاری تحقیقاتی با انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور   

O10: ارتباط تنگاتنگ با استانداری محترم و معاونت بهداشتی دانشگاه

O11: وجود انتشارات و مجلات داخلی و بین المللی

O12: وجود کمیته اخلاق در پژوهش در دانشگاه

O13: وجود رابطه نزدیک و همکاری با دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

: O14 در کلیه ردیفها استفده گردد(-) یا (: )و آموزش پزشکی دسترسی به آزمایشگاه مجهز با پرسنل ورزیده

 

تهدیدها: Threats ( T)

T1: پایین بودن تخصیص مالی برای تحقیق از بودجه در کشور و اعتبارات تحقیقات

T2: عدم اولویت بندی موضوعات پژوهشی در کشور استان

T3: نداشتن سیستم جمع آوری اطلاعات و اطلاعات قابل اعتماد از نیازهای بهداشتی درمانی استان و کشور

T4: ساختار تشکیلاتی نظام تحقیقات

T5: وضعیت ارتباطات بین المللی

T6: وضعیت استفاده از تحقیقات

T7: عدم ثبات در مدیریت

T8: عدم آموزش سازمان یافته تحقیق در برنامه های آموزش

T9: فقدان برنامه های هدفمند کلان منطقه ای و کشوری

    استراتژی  SO

استراتژی هائی که با استفاده از نقاط قوت در جهت استفاده از فرصتها تدوین می شود .

: SO11- تقویت منابع اطلاعاتی موثر

S1- S2- S3- S4- S6- S7- S8

O1- O2- O4- O6- O9- O10- O11

SO2 : 2- توسعه همکاری با سازمان های مرتبط با امنیت و سلامت مواد غذایی

S1- S2- S3- S6- S7 - S8- S9

O1- O2- O3- O4- O7- O8- O9- O10- O11

استراتژی های WO

WO1- نهادینه شدن اصول اخلاقی در امر تحقیق

W14- W20-O12

WO2- تقویت و جذب منابع مالی از محل گرانت های تحقیقاتی

W18- W19 – O3- O5 – O6 - O7 - O8

WO3- تلاش در جهت جذب منابع مالی از محل منابع غیر دولتی

W1- W2- W8- W12- W17- W18- W19

O1- O2- O3- O6- O7- O8

WO4: اتوماسیون نظام اداری و اجرایی

W2- W3- W5- W6- W12- W15- W18- W19

 O1- O2- O3- O4- O5- O7

 

 

استراتژی های ST :

 ST1  : تقویت ارتباطات سازمانی با مراکز و سازمانهای مرتبط با تحقیق در کشور

S1- S2- S5- S6 -        T1- T4- T5- T10

استراتژی های WT :

WT 1: استقرار نظام اولویت بندی تحقیق مبتنی بر نیازهای استان و کشور

T6-T3 T2 -   W21  

: WT 2 طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

W18- T1 – T2

  WT 3: برقراری سیستم آموزش مداوم محققین در امر پژوهش

W10 - T6- T8 – T9

WT 4 : توانمندسازی کارکنان مرکز

W2- W3- W4 – W5- W6- W9- W16- T1 – T7

WT5 : اصلاح زیر ساختارهای کالبدی مرکز

W1- W2- W12 – W17    -T1

WT6 : برقراری نظام اطلاع رسانی و ارتباطات

W11- W13- W14- W16 -  T1 – T2- T3 -T5- T6- T7- T10

    اهداف عینی

SO1: تقویت منابع اطلاعاتی مرکز

1-شناسایی منابع اطلاعاتی براساس نیاز مرکز تا پایان شهریور ماه سال 1392

2-توسعه و تقویت منابع اطلاعاتی مرکز از مهر ماه 1391

:SO2  توسعه همکاری با سازمان های مرتبط با بهداشت مواد غذایی و تغذیه  

1-           شناسایی سازمان های مرتبط در حوزه بهداشت مواد غذای و تغذیه تا پایان شهریور ماه سال 1392

2-           شناسایی زمنیه های همکاری با سازمان های مرتبط با سلامت مواد غذایی و تغذیه تا پایان سال 1392

3-           توسعه همکاری با مراکز یاد شده از ابتدای سال 1392

WO1: نهادینه شدن اصول اخلاق در امر تحقیق

1-           تشکیل کمیته اخلاق در تحقیق مرکز از سال 1392

2-           طراحی معیارها و شاخص های اخلاقی در امر پژوهش تا پایان 1392

WO2: تقویت جذب منابع مالی از محل گرانتهای تحقیقاتی

1-           شناسایی گرانت های موجود در سطح استانی ملی منطقه ای و بین المللی در زمینه سلامت مواد غذایی و تغذیه از فروردین ماه 1392 به طور مستمر

2-           بهره برداری از گرانت های موجود در زمینه سلامت مواد غذایی و تغذیه از سال 1392

WO3: تلاش برای جذب منابع مالی از محل منابع غیر دولتی

1-           شناسایی منابع مالی غیر دولتی در زمینه های مختلف و مرتبط با مرکز از تیر ماه 1392 به طور مستمر

2-           بهره برداری از منابع مالی غیر دولتی از مهر ماه سال 1392

WO4: اتوماسیون نظام اداری واجرایی

1-           شناسایی فرایندهای موجود اداری اجرایی در مرکز تا پایان شهریور 1392

2-           اصلاح نظام فرایندها براساس مدیریت فرایند تا پایان اسفند 1391

3-           مکانیزه نمودن سیستم اجرائی مرکز از مهر ماه 1392

ST1:  تقویت ارتباطات سازمانی با مراکز و سازمان های مرتبط با تحقیق در کشور

1-           شناسایی مراکز و سازمانهای مرتبط با تحقیق در کشور تا پایان شهریور ماه سال 1392

2-           شناسایی زمینه های همکاری با مراکز و سازمان های مرتبط با تحقیق تا پایان سال 1392

3-           توسعه همکاری با مراکز یاد شده از ابتدای سال 1393

WT1: استقرار نظام اولویت بندی تحقیق مبنی برنیازهای استان و کشور

1-           بررسی و شناسایی نیازهای تحقیقاتی استان در جهت ارتقاء سلامت مواد غذایی و تغذیه در استان  تا پایان شهریور ماه 1392

2-           بررسی و شناسایی نیازهای تحقیقاتی منطقه ای تا پایان 1392

WT2: طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

1-           طراحی و سازماندهی و طبقه بندی فعالیت ها و عملکردهای مرکز تا پایان مهر1392

2-           طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد تا پایان 1392

3-           استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد از سال 1392

 

WT3: برقراری سیستم آموزشی مداوم محققین در امر پژوهش

1-           شناسایی نیازهای آموزشی محققین تا پایان دی ماه 1391

2-           طراحی سیستم آموزشی مداوم محققین مرکز تا پایان سال 1391

3-           استقرار سیستم آموزشی مداوم محققین از مهر ماه 1392

4-           طراحی و استقرار نظام ارزشیابی برنامه آموزشی از ابتدای سال 1393

WT4: توانمندسازی کارکنان مرکز

1-           طراحی نظام آموزشی جامع کارکنان مرکز تا پایان 1391

 

WT5: اصلاح زیر ساختارهای کالبدی مرکز

1-           شناسائی نیازهای فیزیکی مرکز با توجه به توانایی های بالقوه مرکز تا پایان 1391

2-           استقرار زیر ساختارهای کالبدی مرکز از سال 1392

WT6: برقراری نظام اطلاع رسانی و ارتباطات

1-           بررسی و شناسائی وضع موجود تا شهریور ماه سال 1391

2-           معماری و سطح بندی نظام اطلاع رسانی از ابتدای سال 1392

3-           استقرار گام به گام نظام اطلاع رسانی از ابتدای سال 1392

 


جدول 1: ارزشیابی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی  

 

عنوان استراتژی

مسئول

شاخص ارزیابی

زمان شروع

زمان پایان

SO1

تقویت منابع اطلاعاتی مرکز

مسئول کتابخانه و مسئول سیستم اطلاع رسانی

منابع اطلاعاتی جدید مرکز

1/1/1391

 

 

یکسال

- راه اندازی وب سایت مرکز

SO2

 

توسعه همکاری با سازندگان تجهیزات و ملزمات پزشکی مرتبط

ریاست مرکز

مدیریت مرکز

تفاهم نامه ها قراردادهای همکاری پژوژه های مشترک

1/1/1391

دو سال

-در صورت نیاز تا 2 سال آینده اقدام خواهد شد

WO1

نهادینه شدن اصول اخلاق در امر تحقیق

کمیته پژوهشی مشاوران پژوهشی کمیته اصلی مرکز

ارائه معیارها شاخص ها و در راستای نهادینه شدن اخلاق در پژوهش های مرکز

1/1/1391

دو سال

- تشکیل کمیته اخلاق دانشگاه و ارجاع طرح های پژوهشی با این کمیته

WO2

تقویت جذب منابع مالی از محل گرانت های تحقیقاتی

ریاست و مدیریت مرکز، مشاوران پژوهشی ، کمیته اصلی مرکز تحقیقات

تفاهم نامه ها و قراردادهای مشترک

1/1/1391

دو سال

- انجام طرح های تحقیقاتی به تعداد 49 از بدو تاسیس تاکنون

WO3

تلاش برای جذب منابع مالی از محل منابع غیر دولتی

ریاست و مدیریت مرکز

قراردادهای مشترک

1/1/1391

یکسال

- همکاری با معاونت های بهداشتی و غذاو دارو دانشگاه و انجام طرح های مشترک

WO4

اتوماسیون نظام اداری و اجرایی

ریاست و مدیریت مرکز و مشاورین خارج از مرکز و مسئول دانشگاه

ارائه گزارش از اصلاح نظام فرایندها

1/1/1391

یکسال

-استفاده از سیستم MIS دانشگاه

ST

تقویت ارتباطات سازمانی با مراکز و سازمانهای مرتبط با تحقیق در کشور

ریاست ، معاون پژوهشی و مدیریت مرکز

تفاهم نامه ها قراردادهای همکاری و پروژه های مشترک

1/1/1391

دو سال

- ارتباط با انستیتو تغذیه

- ارتباط با دفتر بهبود تغذیه وزارت

- ارتباط با شرکت تتراپک

- ارتباط با مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک

- ارتباط با یونیسف

WT1

استقرار نظام اولویت بندی تحقیق مبتنی بر نیازهای استان و کشور

معاون پژوهشی و کمیته پژوهشی مرکز ( اعضاء اصلی ) و مشاوران پژوهشی مرکز

ارائه مدل ماتریکس چندگانه

1/1/1391

دو سال

- الویت بندی نیازهای تغذیه ای

WT2

طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

ریاست و مدیریت مرکز

ارائه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

1/1/1391

یکسال

-پرداخت پاداش مقالات طبق سیاست گذاری دانشگاه

- پرداخت بودجه طرح های تحقیقاتی بر اساس گزارش مرحله ای

 

WT3

برقراری سیستم آموزش مداوم محقیقین در امر پژوهشی

معاون آموزشی مرکز

ارائه سیستم آموزشی مداوم محققین و نظام ارزشیابی آموزشی

1/1/1391

دوسال

- جذب دانشجویان phd by research

WT4

توانمندی سازی کارکنان مرکز

معاون آموزشی مرکز

ارائه نظام آموزش جامع نیروی انسانی و کارکنان

1/1/1391

یکسال

- جذب کارشناس پژوهشی و هیئت علمی برای مرکز

- ابلاغ ریاست مرکز

- افزایش اعضای شورای پژوهشی مرکز

- جذب محقق قراردادی

- برگزاری کارگاه ها و تورهای تحقیقاتی

WT5

اصلاح زیرساختهای کالبدی مرکز

ریاست و مدیریت مرکز

استقرار زیر ساختارهای کالبدی

1/1/1391

یکسال

- خریداری تجهیزات مورد نیاز مرکز

- اختصاص فضای فیزیکی مناسب

WT6

 

برقراری نظام اطلاع رسانی و ارتباطات

ریاست، مدیریت ، مسئول روابط عمومی ، مسئول کتابخانه و سیستم اطلاع رسانی

ارائه نظام ااطلاع رسانی

1/1/1391

یکسال

- اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی دانشگاه

- لینک به پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه