English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ تير ١٤٠١

فایل های مربوطه عبارتند از:

   دانلود : پزشک_پژوهشگر.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : گرنتهای_ارتباط_با_صنعت.pdf           حجم فایل 823 KB
   دانلود : دوره_دکتری_تخصصی_پژوهشی.pdf           حجم فایل 249 KB