English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ تير ١٤٠١

اولویتهای پژوهشی:

• بررسی کیفیت نان های مصرفی از نظر تغذیه ای و ترکیبات سودجویانه مضر مثل بلانکت و جوش شیرین
• ابداع شیوه های سریع شناسایی ترکیبات سودجویانه مضر مثل جوش شیرین و بلانکت در نانها و یا خمیر آنها
• تحقیق بر روی شیوه های ماندگاری بالای آرد کامل
• تحقیق بر روی حل مشکلات تهیه آرد، پخت و نگهداری نان از غلات کامل از کارخانه تا خانه
• ارتباط مصرف غلات کامل با پیامدهای سلامت
• مطالعه بر روی ترکیبات مرتبط با سلامتی مخصوصا آمین های بیوژن پنیرهای سنتی از جمله پنیر کوزه
• ارتباط مصرف پنیرهای سنتی مخصوصا پنیر کوزه با پیامدهای سلامت
• مطالعه بر روی ترکیبات سودجویانه مضر شامل ترکیبات نگهدارنده، آنتی بیوتیکها، آفلا توکسین و ... در شیرهای محل های عرضه
• مطالعه بر روی بقایای سموم، داروها یا کودهای استفاده شده در محصولات کشاورزی و دامی شامل میوه جات، سبزیجات و گوشتها